14
Grudzień
8:00 am — 5:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Części wspólne – problematyczne aspekty na rynku deweloperskim

❖ Części wspólne w umowach deweloperskich

❖ Zgody innych nabywców, udział wspólnoty, zarząd częściami wspólnymi,

❖ Możliwe zabezpieczenia w umowach

❖ Rękojmia w częściach wspólnych w praktyce

❖ Odpowiedzialność odszkodowawcza – roszczenia z tytułu rękojmi

❖ Tereny zielone – części wspólne – aspekty problematyczne dla deweloperów

❖ Ponoszenie kosztów utrzymania terenów zielonych a odpowiedzialnością dewelopera

14 grudzień 2018 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Odpowiedzialność dotycząca dewelopera w częściach wspólnych lokali za różnego rodzaju wady nieruchomości, które zmniejszają jej wartość lub użyteczność. Dotyczy to także sytuacji, gdy nieruchomość nie może być wykorzystana do celu, w jakim została nabyta, pod warunkiem że nabywca poinformował o tym celu sprzedającego przy zawarciu umowy, a deweloper nie zgłosił zastrzeżeń. Koleje przypadki, w których można dochodzić roszczeń w oparciu o przepisy o w częściach wspólnych to gdy nieruchomość nie ma wystarczającego nasłonecznienia lub innych właściwości, o których zapewniony był kupujący, lub też nieruchomość została wydana w stanie niezupełnym Dzięki spotkaniu poszerzą Państwo swoją wiedzę m.in. o: Praktyczne aspekty części wspólnych Jakie są najczęstsze problemy Zasady kreowania roszczeń przez klientów

Warsztat kierujemy do :

• Inwestorów • Właścicieli firm budowlanych • Kierowników kontraktów • Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów o roboty budowlane • Menedżerowie ds. nieruchomości • Kierownicy Administracyjni • Zarządcy nieruchomości • Osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9.30 Części wspólne w umowach deweloperskich

❖ Najczęstsze błędy deweloperów w umowach deweloperskich dotyczące korzystania z części wspólnych,

❖ Uregulowanie podziału części wspólnych do korzystania przez nabywców,

❖ Zgody innych nabywców, udział wspólnoty, zarząd częściami wspólnymi,

❖ Praktyczne przykłady: miejsca parkingowe, garaże, balkony, tarasy,

❖ Dobre praktyki

Szymon Nawrat, Radca Prawny, Kancelaria Nawrat & Mariański

11:30 Przerwa

11:50 Tereny zielone – aspekty problematyczne dla deweloperów

❖ odpowiedzialność dewelopera za realizację i utrzymanie terenów zielonych

❖ prawa i obowiązki kupującego i sprzedawcy

❖ prawa i obowiązki zarządcy i wspólnoty w zakresie utrzymania terenów zielonych a odpowiedzialność dewelopera

❖ umowa z podwykonawcą o realizację i utrzymanie terenów zielonych – praktyczne wskazówki

❖ Jak reklamować tereny zielone

❖ przekazanie odpowiedzialności za utrzymanie terenów zielonych

Dr Jakub Baranowski, Radca Prawny, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

13:00 Lunch

13:30 Odpowiedzialność kontraktowa i z tytułu rękojmi w zakresie części wspólnych

❖ Wady części wspólnych – za co odpowiada deweloper?

❖ Uprawnienie do zgłaszania roszczeń z tytułu wad części wspólnych – nabywca, wspólnota, zarządca

❖ Rodzaje roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiedzialności kontraktowej w zakresie części wspólnych

❖ Aspekty czasowe – terminy zgłaszania wad części wspólnych, terminy wygaśnięcia roszczeń, terminy przedawnienia

❖ Skuteczne rozwiązania w zakresie usuwania wad części wspólnych

Błażej Szczęsny, Radca Prawny, Kancelaria Lulka i Wspólnicy

15:30 Zakończenie warsztatów

 

Cena: 1395 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Grudzień 14, 2018
Czas:
8:00 am - 5:00 pm