24
Lipiec
9:00 am — 3:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

BRANŻA DEWELOPERSKA  PROBLEMATYCZNE ASPEKTY CZĘŚCI  WSPÓLNYCH

❖ Wizualizacja w częściach wspólnych – problemy deweloperów
❖ Co powinno znaleźć się w wizualizacji nieruchomości
❖ Możliwe zabezpieczenia w umowach
❖ Rękojmia w częściach wspólnych w praktyce
❖ Odpowiedzialność odszkodowawcza
❖ Roszczenia z tytułu rękojmi
❖ Tereny zielone – części wspólne – aspekty problematyczne dla deweloperów
❖ Ponoszenie kosztów utrzymania terenów zielonycha odpowiedzialnością dewelopera

24 Lipiec 2018 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Odpowiedzialność dotycząca dewelopera w częściach wspólnych lokali za różnego rodzaju wady
nieruchomości, które zmniejszają jej wartość lub użyteczność. Dotyczy to także sytuacji, gdy
nieruchomość nie może być wykorzystana do celu, w jakim została nabyta, pod warunkiem
że nabywca poinformował o tym celu sprzedającego przy zawarciu umowy, a deweloper nie zgłosił
zastrzeżeń. Koleje przypadki, w których można dochodzić roszczeń w oparciu o przepisy o częściach wspólnych, to gdy nieruchomość nie ma wystarczającego nasłonecznienia lub innych właściwości, o których zapewniony był kupujący, lub też nieruchomość została wydana w stanie niezupełnym.
Dzięki spotkaniu poszerzą Państwo swoją wiedzę m.in. o:

  • Praktyczne aspekty części wspólnych
  • Jakie są najczęstsze problemy
  • Zasady kreowania roszczeń przez klientów

Warsztat kierujemy do :

❖Inwestorów
❖Właścicieli firm budowlanych
❖Kierowników kontraktów
❖Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów o roboty budowlane
❖Menedżerowie ds. nieruchomości
❖Kierownicy Administracyjni
❖Zarządcy nieruchomości
❖Osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Wizualizacje, projekty, reklamy dotyczące części wspólnych – problemy deweloperów
❖ Niezgodność wizualizacji i reklam z umową deweloperską
❖ Obowiązki informacyjne dewelopera
❖ Dopuszczalne odstępstwa od wizualizacji i reklamy
❖ Granice odpowiedzialności dewelopera, obowiązki nabywcy
❖ Co powinny, a czego nie powinny zawierać wizualizacje i reklamy inwestycji?
❖ Możliwe zabezpieczenia w umowach
Magdalena Klimczyk, Radca prawny, Kancelaria SSW

10:45 Przerwa

11:00 Tereny zielone – aspekty problematyczne dla deweloperów
❖ odpowiedzialność dewelopera za realizację i utrzymanie terenów zielonych
❖ prawa i obowiązki kupującego i sprzedawcy
❖ prawa i obowiązki zarządcy i wspólnoty w zakresie utrzymania terenów zielonych a odpowiedzialność dewelopera
❖ umowa z podwykonawcą o realizację i utrzymanie terenów zielonych – praktyczne wskazówki
❖ przekazanie odpowiedzialności za utrzymanie terenów zielonych
Aleksander Duma , Radca Prawny,Wolf Theiss w Warszawie

12:20 Lunch

13:00 Odpowiedzialność kontraktowa i z tytułu rękojmi w zakresie części wspólnych
❖ Wady części wspólnych – za co odpowiada deweloper?
❖ Uprawnienie do zgłaszania roszczeń z tytułu wad części wspólnych – nabywca, wspólnota, zarządca
❖ Rodzaje roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiedzialności kontraktowej w zakresie części wspólnych
❖ Aspekty czasowe – terminy zgłaszania wad części wspólnych, terminy wygaśnięcia roszczeń, terminy przedawnienia
❖ Skuteczne rozwiązania w zakresie usuwania wad części wspólnych
Alicja Mizerska, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

14:45 Zakończenie i rozdanie certyfikatów

 

Magdalena Klimczyk, Radca prawny, Kancelaria SSW

Aleksander Duma , Radca Prawny,Wolf Theiss w Warszawie

Alicja Mizerska, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

Cena: 1295 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Lipiec 24, 2018
Czas:
9:00 am - 3:00 pm

Nadchodzące wydarzenia