15
Październik
9:00 am — 5:00 pm
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Aleje Jerozolimskie 123A

Warszawa, Polska
Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

CRS, FATCA, Euro-FATCA – aktualności i praktyka funkcjonowania

 

  1. Kontrola przestrzegania obowiązków instytucji finansowych
  2. Wprowadzenie: FATCA, Euro-FATCA, CRS
  3. Obowiązek identyfikacji klientów
  4. Praktyczne aspekty wdrożenia
  5. Specyficzne wymogi FATCA

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Amerykańska FATCA wywiera wpływ na większość instytucji finansowych na świecie, niektóre Państwa dokonały już kroków w kierunku procesu wdrażania FATCA lub są w trakcie wprowadzania owych zmian. Zasady FATCA są obowiązkowe i dotyczą także polskich instytucji finansowych, które są zmuszone dostosować się i zrealizować amerykańskie założenia. Nowa regulacja powoduje zmiany w zasadach funkcjonowania na rynku finansowym a tym samym rodzi wiele problemów z interpretacją jak i z praktyczną zmianą procedur. Podczas warsztatu będą Państwo mieli okazję zapoznać się ze sposobami radzenia sobie z trudnościami. Będzie również mowa o standardach CRS i tzw. Euro-FATCA, które są swoistą odpowiedzią OECD i Unii Europejskiej na porozumienia międzyrządowe w kontekście FATCA. Standardy CRS/Euro-FATCA wymagają identyfikacji szerszej grupy osób nierezydentów, co oznacza znacznie szerszy zakres sprawozdawczości. Ze względu na nowe wymagania CRS/Euro-FATCA, instytucje finansowe będą zmuszone jeszcze raz zweryfikować swoje dotychczasowe działania w ramach FATCA, aby odpowiednio przygotować się do nowych wymogów.

 

DATA I MIEJSCE:

15 października 2015 r.

Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

CENA:

Cena 1295 zł + 23% VAT – do 14 sierpnia 2015r.

Cena 1495 zł + 23% VAT – do 11 września 2015r.

Cena 1795zł+ 23% VAT – po 11 września 2015r.

GRUPA DOCELOWA:

Warsztaty kierujemy instytucji finansowych a w szczególności:
•Działów compliance
•Działów prawnych
•Kontrolingu
•Departamentów audytu wewnętrznego

Jak również:
•Kancelarii prawnych
•Firm doradczych

09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:30 Wprowadzenie: FATCA, Euro-FATCA, CRS
•Status procesów legislacyjnych
•Harmonogram implementacji
•Zakres podmiotowy i przedmiotowy FATCA/CRS/Euro-FATCA – w tym omówienie instytucji i rachunków wyłączonych z zakresu regulacji

10:30 Przerwa kawowa

10:50 Obowiązek identyfikacji klientów
•Kategorie posiadaczy rachunków na potrzeby FATCA/Euro-FATCA/CRS
•Zasady określania i dokumentacji statusu
•Identyfikacja nowych, istniejących, „przejściowych” rachunków. Różnice między FATCA/Euro-FATCA/CRS

13:20 Lunch

14:10 Praktyczne aspekty wdrożenia
•Podejścia „do wyboru” przez instytucje finansowe
•Praktyczne aspekty wdrożeń i typowe trudności

15:00 Specyficzne wymogi FATCA
•Przekazywanie informacji płatnikom
•Zbiorcze raportowanie płatności do NPFFI

16:00 Kontrola przestrzegania obowiązków instytucji finansowych
•Zasady i przebieg kontroli w Polsce
•Skutki niezgodności

17:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie Certyfikatów uczestnikom

 

  • Dariusz Osada, Starszy Menedżer w Dziale Instytucji Finansowych, Deloitte

 

Dariusz jest Starszym Menedżerem w Dziale Instytucji Finansowych, jest licencjonowanym doradcą podatkowym, radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Swoje doświadczenie z zakresu doradztwa prawno – podatkowego zdobył w trakcie pracy w firmach tzw. „wielkiej czwórki” oraz kancelarii prawnej, pracując zarówno dla dużych międzynarodowych korporacji jak i dla krajowych firm. Darek zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla instytucji finansowych, takich jak banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, a także firmy leasingowe. Przedmiotem doradztwa są transakcje optymalizacyjne, a w szczególności transakcje transgraniczne i optymalizacje podatkowe z wykorzystaniem struktur z udziałem spółek zagranicznych. Ponadto świadczy usługi doradztwa podatkowego i prawnego związane z transakcjami leasingowymi przeprowadzanymi przez duże instytucje finansowe, których przedmiotem są nieruchomości. Darek m.in. koordynuje projekty związane z tworzeniem dla instytucji finansowych optymalizacji podatkowych oraz nowych produktów mających na celu zwiększanie konkurencyjności świadczonych usług finansowych. Darek prowadził projekty implementacji FATCA w bankach i domach maklerskich, w tym w zakresie analizy produktowej, określenia statusów FATCA członków grup kapitałowych oraz obowiązków wynikających z członkostwa w grupie, identyfikacji istniejących i nowych klientów, zasad pozyskiwania i przechowywania danych o klientach, przygotowania do raportowania, monitorowania zgodności.

 

  • Łukasz Kumkowski, Konsultant, Deloitte

Konsultant w Zespole Instytucji Finansowych Działu Doradztwo Podatkowe Deloitte. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.W Deloitte uczestniczy w procesach implementacji wymogów FATCA przez polskie instytucje finansowe. Projekty, w których bierze udział, obejmują doradztwo w zakresie ustalania katalogu produktów kreujących rachunki finansowe w rozumieniu umowy FATCA, przygotowywania procedur identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych, raportowania informacji o tychże rachunkach, a także monitorowania zgodności z FATCA. Jego specjalizacja obejmuje również doradztwo w zakresie wdrażania wymogów CRS i Euro-FATCA m.in. przy wykorzystaniu rezultatów prac, wykonanych przez instytucje finansowe dla celu uzyskania zgodności z FATCA.

 

Cena 1295 zł + 23% VAT – do 14 sierpnia 2015r.

Cena 1495 zł + 23% VAT – do 11 września 2015r.

Cena 1795zł+ 23% VAT – po 11 września 2015r.

 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Październik 15, 2015
Czas:
9:00 am - 5:00 pm
Organizer:
Magda Janas
Phone:
794 099 195
Email: