12
Czerwiec
9:00 am — 4:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Finanse  w Centrum Usług Wspólnych

 • Ceny transferowe w CUW
 • Substancja biznesowa i dowody świadczenia usług dla transakcji realizowanych przez CUW
 • Tworzenie CUW a restrukturyzacja w kontekście cen transferowych
 • VAT w centrum usług wspólnych
 • Rozliczenie kosztów w CUW
 •  Kontrola podatkowa w firmie – jak zapobiegać i jak się bronić

12 Czerwiec 2018 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Dzięki uczestnictwu, dowiedzą się Państwo:
✓ Jak skutecznie dobrać model rozliczeń kosztów w ramach CUW
✓ Jak poradzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi grupowania transakcji, współpracy w ramach podmiotów powiązanych
✓ Kontrola podatkowa w firmie – jak zapobiegać i jak się bronić
✓ Jak wyznaczyć granice prawne odpowiedzialności w ramach jednego CUW
✓ Jak przejść przez metodykę i aktualne trendy rynkowe związane z alokacją kosztów
✓ W jaki sposób nie narazić się na ryzyko braku prawa do odliczenia podatku VAT

Warsztat kierujemy do :

 • Przedstawicielom Centrów Usług Wspólnych (w tym Członkom Zarządu)
 • Dyrektorom Finansowym
 • Dyrektorom Strategicznym i Operacyjnym
 • Departamentom Księgowości i Kontrolingu

9:00 – Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 – Rozliczenie kosztów w CUW
❖ Miary wewnętrzne i zewnętrzne CUW wraz z ich zależnościami
❖ Główne wskaźniki biznesowe CUW
❖ Projektowanie i wdrażanie elementów pomiaru miar czasu (time-task keeper)
❖ Wdrożenie rachunku kosztów działań w obszarze CUW
❖ Modele rozliczeń dla usług świadczonych przez CUW
Marta Lizurej ,4 Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

10:40 – Przerwa kawowa

11:00 – VAT w centrum usług wspólnych
❖ Uszczelnianie systemu VAT – weryfikacja kontrahentów
❖ W jaki sposób nie narazić się na ryzyko braku prawa do odliczenia podatku VAT
❖ Sankcje związane z błędnym rozliczeniem VAT Split payment – mechanizm działania
Anna Szkudlarek Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

12:30 – Lunch
13:00 – Ceny transferowe w CUW
❖ Wstęp – CUW w przepisach lokalnych oraz wytycznych międzynarodowych
❖ Metodologia kalkulacji wynagrodzenia dla transakcji realizowanych przez CUW (w tym omówienie metod ustalenia wynagrodzenia i wyboru najwłaściwszej metody, omówienie sposobów ustalenia bazy kosztowej oraz możliwych kluczy alokacji wynagrodzenia na poszczególne podmioty z Grupy)
❖ Substancja biznesowa i dowody świadczenia usług dla transakcji realizowanych przez CUW
❖ Usługi o niskiej wartości dodanej w kontekście Wytycznych OECD oraz polskich przepisów o cenach transferowych
❖ Obszary zainteresowania organów podatkowych cenami transferowymi w zakresie działalności CUW
❖ Tworzenie CUW a restrukturyzacja w kontekście cen transferowych
Marta Klepacz MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.
Karolina Stupak MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.

14:45 – Przerwa kawowa

15:00 – Kontrola podatkowa w firmie – jak zapobiegać i jak się bronić
❖ Obszary ryzyka objęcia kontrolą – jakie zdarzenia najczęściej kontrolują organy
❖ Wszczęcie postępowania kontrolnego
– Czy organ zawiadomi nas o swojej wizycie?
– Czy można przeprowadzić kontrolę podczas naszej nieobecności?
❖ Uprawnienia kontrolujących
❖ Przesłuchania świadków i oględziny – jak taki dowód wygląda?
❖ – Jakich dokumentów może od nas zażądać organ?
❖ Zakończenie kontroli – doręczenie protokołu i co dalej?
Anna Szkudlarek Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

16:00 Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów.

 

Marta Lizurej ,4 Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

Anna Szkudlarek Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Marta Klepacz MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. 

Karolina Stupak MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.

 

 

 

Cena: 1395 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Czerwiec 12, 2018
Czas:
9:00 am - 4:00 pm