29
Marzec
9:00 am — 4:30 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEWELOPERA WOBEC NABYWCY LOKALU W PRAKTYCE 

  • RĘKOJMIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH W PRAKTYCE
  • PROBLEMATYCZNE TERMINY I ICH WPŁYW NA DEWELOPERA
  • MOŻLIWE ZABEZPIECZENIA DEWELOPERA W UMOWACH
  • PROBLEMATYCZNE TERENY ZIELONE W PRAKTYCE
  • NOWOŚCI W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ
  • DOBRE PRAKTYKI

29 Marzec 2018 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Warsztat obejmuje zagadnienia praktyczne, dotyczące problematycznych aspektów
rękojmi na rynku deweloperskim. Podczas spotkania zostaną przeanalizowane
i omówione pod kątem praktycznym zagadnienia dotyczące m.in.
✓ Rękojmi w przypadku części wspólnych
✓ Rękojmi obszarów zielonych
✓ Praktyczne aspekty terminów związanych z rękojmią
✓ Problematyczne aspekty związane z wadami
✓ Wywołujące wiele kontrowersji wady wynikłe w procesach naturalnych a rękojmia
✓ Odpowiedzialność odszkodowawcza deweloperów w praktyce
✓ Analiza orzecznictwa Na warsztacie każdy z Uczestników będzie miał możliwość
zadawania pytań indywidualnych, zarówno podczas przebiegu prelekcji, jak również
na przerwach. Warsztat jest sposobnością na wymianę doświadczeń i spojrzenie
na wykonywane obowiązki z innej perspektywy.

Warsztat kierujemy do :

Inwestorów • Właścicieli firm budowlanych • Kierowników kontraktów • Osoby odpowiedzialne
za zawieranie umów o roboty budowlane • Menedżerowie ds. nieruchomości • Kierownicy
Administracyjni • Zarządcy nieruchomości • Osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji
i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych

9:00 Rejestracja i poranna kawa
9.30 Rękojmia w zakresie części wspólnych obowiązujące przepisy
▪ wady części wspólnych a rękojmia
▪ najczęściej pojawiające się problemy
▪ analiza obowiązującego orzecznictwa
▪ możliwe zabezpieczenia dla dewelopera
▪ tereny zielone a rękojmia – na co zwrócić uwagę
▪ Zgłaszanie roszczeń rękojmianych przez zarządy,czy administracje wspólnot. Obowiązki i prawa dewelopera.
▪ Formułowanie skutecznych porozumień dewelopera ze wspólnotą w zakresie odpowiedzialności za ujawnione wady.
▪ dobre praktyki
Robert Gorbaszewicz vel Gabrylewicz, radca prawny i członek zespołu praktyki prawa nieruchomości,prawa budowlanego oraz zespołu prawa spółek, fuzji i przejęć (M&A) w Wolf Theiss w Warszawie 

11:15 Przerwa kawowa

11:30 Rękojmia a problemy przy wyznaczaniu terminów obowiązujące przepisy a praktyka
▪ od kiedy biegnie rękojmia w zakresie lokali mieszkaniowych (data wydania i data umowy sprzedaży)
▪ czas na zgłaszanie wad
▪ rękojmia a gwarancja – analiza porównawcza
▪ terminy na składanie roszczeń
▪ przedawnienie rękojmi
▪ przerwanie biegu przedawnienia w praktyce
▪ najczęściej pojawiające się problemy
▪ analiza najnowszego orzecznictwa i uwagi praktyczne dla deweloperów
Magdalena Stanek-Sobczak, Radca Prawny, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy

13:00 Lunch

13:40 Wady a rękojmia – problemy praktyczne
▪ obowiązki dewelopera w związku z protokołem odbioru dokonywanego przed sprzedażą lokalu/domu
▪ problematyka wykonawstwa zastępczego zleconego przez nabywcę
▪ czy deweloper odpowiada za wady spowodowane procesami naturalnymi?
▪ możliwe zabezpieczenia dla dewelopera w umowie z nabywcą (konsumentem i przedsiębiorcą) i wykonawcą robót w kontekście rękojmi
▪ sposób usunięcia wady w ramach rękojmi
▪ obowiązki nabywcy dochodzącego roszczeń z rękojmi za wady
▪ dobre praktyki i postępowanie w razie sporu z nabywcą
▪ Co jest wadą nieruchomości, a co jest wadą rzeczy – problemy z kwalifikacją przedmiotową. Praktyczne przykłady.
Alicja Mizerska, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

 

15:10 Przerwa kawowa (krótka)

15:20 Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nienależytego wykonania umowy
▪ zakres odpowiedzialności dewelopera
▪ najczęściej pojawiające się problemy
▪ orzecznictwo
▪ Termin przedawnienia roszczeń o usunięcie wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad.
▪ Nowe przepisy w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wykonawcy – obowiązki i praktyczne wskazówki
Szymon Nawrat, Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Nawrat & Mariański

 

16:15 Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów.

Robert Gorbaszewicz vel Gabrylewicz, radca prawny i członek zespołu praktyki prawa nieruchomości,prawa budowlanego oraz zespołu prawa spółek, fuzji i przejęć (M&A) w Wolf Theiss w Warszawie 

Magdalena Stanek-Sobczak, Radca Prawny, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy

Alicja Mizerska, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

Szymon Nawrat, Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Nawrat & Mariański

 

 

Cena: 1495 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Marzec 29, 2018
Czas:
9:00 am - 4:30 pm

Nadchodzące wydarzenia