13
Czerwiec
9:00 am — 5:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PRAWNA  MENADŻERA HR

Odpowiedzialność w obszarze wyboru formy zatrudnienia oraz zwolnień
Menedżer HR w procesie rekrutacji z uwzględnieniem nowych regulacji RODO
Odpowiedzialność w obszarze prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Umiejętności uczestniczenia w sporach z pracownikami w zakładzie pracy i na etapie sądowym
Zadania związane z przeciw działaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Kompetencję związane z dyscyplinowaniem pracowników

13 Czerwiec 2018 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Omówione zostaną m.in:
– Budowanie strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
– Planowanie Zasobów Ludzkich,
– Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie,
– Wartościowanie pracy i wynagradzanie pracowników,
– Wykorzystanie wyników oceny pracy do zarządzania zasobami ludzkimi,
– Praktyczne kreowanie motywatorów pozafinansowych,
– Prawo pracy i kształtowanie zbiorowych stosunków pracy.
Te interaktywne warsztaty dadzą Państwu możliwość zaznajomienia się z najnowszymi rozwiązaniami i narzędziami wykorzystywanymi w różnych obszarach Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także pozwolą zdobyć umiejętności, które będziecie Państwo mogli zastosować w praktyce po powrocie do firmy .

Warsztat kierujemy do :

➢Menedżerowie zarządzający
➢ Menedżerowie i specjaliści HR zainteresowani profesjonalnym Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi
➢ Działy HR

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Odpowiedzialność w obszarze wyboru formy zatrudnienia oraz zwolnień
 umowa cywilnoprawna czy stosunek pracy , kiedy wolno dokonać wyboru i jakie wynikające z tego plusy i potencjalne trudności
 jaką wybrać umowę , terminową czy na czas nieokreślony
 jak organizować okres próbny , aby miał sens dla pracownika i pracodawcy
 kiedy wolno zwolnić , Czyli dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę i jej ograniczenia w stosunku do poszczególnych grup
pracowników.
Piotr Górny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Górny

10:30 Przerwa kawowa

10:40 Menedżer HR w procesie rekrutacji z uwzględnieniem nowych regulacji RODO
 dozwolone metody selekcji pracowników
 jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną, aby uchronić się od zarzutu dyskryminacji
 obietnica zatrudnienia, a konsekwencje i zobowiązania dla pracodawców
 jakich dokumentów można oczekiwać od kandydata do pracy,a co jest zabronione przez prawo
 testy i sprawdziany, jakimi można poddawać kandydatów w procesie rekrutacji.
Anna Hoffmann, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

12:00 Przerwa Kawowa

12:15 Odpowiedzialność w obszarze prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 jak gromadzić i zarządzać dokumentacją pracowniczą
 nowe zasady wydawania świadectw pracy
 okresowa ocena pracowników, a akta pracownicze
 porozumienia, aneksy, wnioski i umowy – co każdy menedżer HR wiedzieć musi
Anna Hoffmann, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

13:15 Lunch

13:50 Umiejętności uczestniczenia w sporach z pracownikami w zakładzie pracy i na etapie sądowym
 mediacja w sporach pracowniczych
 komisje pojednawcze w firmach
 zawezwanie do próby ugodowej przed sądem pracy
 porozumienie zawarte przed sądem w toku procesu
 współpraca z prawnikami i pomoc kancelariom prawnym w obsłudze sporów sądowych
 kiedy menadżer Hr potrzebuję pomocy prawnika
 eliminowanie prostych błędów w przygotowaniu dokumentów pracowniczych i doręczeniu ich pracownikom
Klaudia Kwoka , Kancelaria Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka
Diana Kanarek, Kancelaria Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka

15:00 Przerwa techniczna

15:05 Zadania związane z przeciw działaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 co konkretnie nakazuje prawo w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
 co jest mobbingiem, a co jedynie konfliktem w pracy
 jak radzić sobie z fałszywymi oskarżeniami o mobbing
 jak chronić sygnalistów i osoby ,które udzieliły wsparcia ofierze mobbingu
 różne wymiary nieumyślnej dyskryminacji i możliwości jej uniknięcia przez pracodawców
 regulaminy i komisje antymobbingowe, radzenie sobie z problemem na poziomie zakładu pracy,
 warunki stworzone przez orzecznictwo Sądu Najwyższego dla uwolnienia się od odpowiedzialności za wystąpienie mobbingu
Grzegorz Ruszczyk , Kancelaria RACZKOWSKI PARUCH

16:05 Kompetencje związane z dyscyplinowaniem pracowników
 prawne narzędzia karania pracowników
 kiedy kara dyscyplinarna jest dozwolona ,a kiedy wykracza poza kodeksowe przesłanki ,
 premiowanie jako narzędzie motywowania negatywnego
 łączenie kar porządkowych i sankcjami o charakterze finansowym
 odpowiedzialność finansowa pracowników za wyrządzenie szkody pracodawcy , zniszczenie sprzętu ,zagubienie powierzonych rzeczy
Piotr Górny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Górny

17:00 Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów

 

Piotr Górny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Górny

Anna Hoffmann, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Klaudia Kwoka , Kancelaria Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka

Diana Kanarek, Kancelaria Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka

Grzegorz Ruszczyk , Kancelaria RACZKOWSKI PARUCH

 

Cena: 1295 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Czerwiec 13, 2018
Czas:
9:00 am - 5:00 pm

Nadchodzące wydarzenia