27
Kwiecień
8:00 am — 4:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Praktyk nabywania nieruchomości
na
potrzeby przedsiębiorstw

 • Problemy praktyczne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Orzecznictwo i spory sądowe/arbitrażowe w zakresie nabywania nieruchomości i gruntów
 • Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów
 • Formy i tryby nabywania nieruchomości i gruntów
 • Najczęściej pojawiające się problemy
 • Dobre praktyki

DATA I MIEJSCE:

27 kwiecień 2017
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Korzyści z uczestnictwa:

Każde przedsiębiorstwo chcąc rozszerzać zakres swojej działalności i realizować założone wcześnie cele strategiczne
i operacyjne jest zmuszone prowadzić proces polegający na nabywaniu nieruchomości i gruntów. Tego typu działania generują zarówno koszty związane m.in. z nabyciem tytułu prawnego do nieruchomości jak również ogrom problemów natury prawnej i praktycznej. Powyższa tematyka jest niezwykle rozległa i przysparza wielu pytań np. czy nabywać  nieruchomości, jeśli spełnione są przesłanki zasiedzenia? Czy lepszym rozwiązaniem jest droga administracyjna czy sądowa? Czy unikać trybu przetargowego? Jak można wykorzystywać nieruchomość przy braku MPZP i już po jego uchwaleniu? Jak prowadzić proces negocjowania umowy kupna nieruchomości czy gruntów? Ponadto omówione zostaną przepisy prawa krajowego i regulacje wewnętrzne, najnowsze orzecznictwo sądowe wraz z występującymi roszczeniami w sprawach spornych i inne. Szkolenie jest szansą na poszerzenie zakresu Państwa wiedzy w temacie nabywania nieruchomości na potrzeby działalności przedsiębiorstwa oraz możliwością konfrontacji dotychczas zdobytego doświadczenia z osobami działającymi w branży i zaproszonymi przez nas Ekspertami. Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

Warsztat kierujemy m.in. do specjalistów i kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach budowlanych,  przemysłowych, energetycznych i innych. W szczególności do ich przedstawicieli zajmujących się:

 • pozyskiwaniem nieruchomości i gruntów
 • przygotowaniem inwestycji
 • obsługą prawną przedsiębiorstwa, zarządzaniem nieruchomościami

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Formy i tryby nabywania nieruchomości

 • Tryb nabycia nieruchomości a podmiot posiadających nieruchomości ( osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządowa/państwowa)
 • Nabycie w drodze egzekucji administracyjnej lub sądowej
 • Czy unikać trybu przetargowego? Praktyczne aspekty trybu przetargowego
 • i bezprzetargowego
 • Dobre praktyki

Małgorzata Lesiak-Ćwikowska , Radca Prawny, Kancelaria K&L Gates

11:30 Przerwa kawowa

11:50 Nabywanie nieruchomości i gruntów – prawo w ujęciu praktycznym

 • Analiza i omówienie obowiązującego prawa
 • Regulacje wewnątrz-korporacyjne
 • Nabywanie nieruchomości –
  na
  co zwrócić szczególną uwagę
 • Przesłanki zasiedzenia ( co do urządzeń istniejących )
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Najnowsze orzecznictwo
 • Spory sądowe i arbitrażowe
  w sprawach z
  zakresu nieruchomości

Magdalena Stanek-Sobczak, Radca Prawny , Kancelaria Piszcz i Wspólnicy
Iwona Roksela, Prawnik , Kancelaria Piszcz i Wspólnicy

 

13:40 Lunch

14.20 Problemy praktyczne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Zmiany przeznaczenia gruntów i zmiany sposobu użytkowania
 • Brak MPZP – jak można wykorzystać nieruchomości . Co po uchwaleniu MPZP
 • Zmiany MPZP

Agnieszka Skowron,Radca Prawny ,Kancelaria Stolarek & Grabalski
Kamil Giereś,Radca Prawny Kancelaria, Stolarek & Grabalski

 16:00 Zakończenie warsztatu i rozdanie certyfikatów

 

Cena: 1195 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz
[/tab] [/tabs]

Szczegóły

Data:
Kwiecień 27, 2017
Czas:
8:00 am - 4:00 pm

Nadchodzące wydarzenia