06
Wrzesień
8:00 am — 3:15 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Problematyczne aspekty w częściach wspólnych w branży deweloperskiej

 • Wizualizacja w częściach wspólnych –problemy deweloperów
 • Co powinno znaleźć się w wizualizacji nieruchomości
 • Możliwe zabezpieczenia w umowach
 • Rękojmia w częściach wspólnych w praktyce
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Roszczenia z tytułu rękojmi
 • Tereny zielone – części wspólne – aspekty problematyczne dla deweloperów
 • Ponoszenie kosztów utrzymania terenów zielonych a odpowiedzialnością dewelopera

DATA I MIEJSCE:

06 wrzesień 2017r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Korzyści z uczestnictwa:

Dlaczego warto wziąć udział:

Odpowiedzialność dotycząca dewelopera w częściach wspólnych lokali za różnego rodzaju wady nieruchomości, które zmniejszają jej wartość lub użyteczność. Dotyczy to także sytuacji, gdy nieruchomość nie może być wykorzystana do celu, w jak im została nabyta, pod warunkiem że nabywca poinformował o tym celu sprzedającego przy zawarciu umowy, a deweloper nie zgłosił zastrzeżeń. Koleje przypadki, w których można dochodzić roszczeń w oparciu o przepisy o w częściach wspólnych to gdy
nieruchomość nie ma wystarczającego nasłonecznienia lub innych właściwości, o których zapewniony był kupujący, lub też nieruchomość została wydana w stanie niezupełnym
Dzięki spotkaniu poszerzą Państwo swoją wiedzę m.in. o:
Praktyczne aspekty części wspólnych
Jakie są najczęstsze problemy
Zasady kreowania roszczeń przez klientów

Szkolenie kierujemy do:

Inwestorów
• Właścicieli firm budowlanych
• Kierowników kontraktów
• Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów o roboty budowlane
• Menedżerowie ds. nieruchomości
• Kierownicy Administracyjni
• Zarządcy nieruchomości
• Osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych

 
9:00 Rejestracja i poranna kawa

09:30 Wizualizacja w częściach wspólnych – problemy deweloperów

 • Niezgodność makiet i reklam z przedmiotem umowy
 • Obowiązki stron
 • Dopuszczalne odstępstwa
 • Co powinno znaleźć się w wizualizacji nieruchomości
 • Możliwe zabezpieczenia w umowach

Karolina Tulwin, radca prawny, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k

11:15 Przerwa

11:30 Rękojmia w częściach wspólnych w praktyce

 • Pojęcie wady istotnej i nieistotnej – problematyczne aspekty
 • Odbiór części wspólnej nieruchomości – uprawnienie czy obowiązek?
 • Kto jest upoważniony do zgłaszania wad? – aspekty podmiotowe
 • Naprawienie wady – dobre praktyki i mogące wystąpić problemy
 • Okres rękojmi oraz przedawnienie odpowiedzialności a zmiany przepisów – ryzyka dla dewelopera
 • Roszczenia z tytułu rękojmi a roszczenia odszkodowawcze – obrona przed roszczeniami

Mariusz Nowakowski, adwokat, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k

13:00 Lunch

13:30 Tereny zielone – części wspólne –aspekty problematyczne dla deweloperów

 • Odpowiedzialność z rękojmi za tereny zielone
 • Prawa i obowiązki kupującego i sprzedawcy
 • Ponoszenie kosztów utrzymania terenów zielonych a odpowiedzialnością dewelopera
 • Odpowiednie uregulowanie postanowień umowy dewelopera ze swoim podwykonawcą w zakresie terenów zielonych dotyczących odpowiedzialności
 • Dewelopera do wspólnoty/nabywców lokali w nieruchomości.
 • Istotne postanowienia umów o utrzymanie terenów zielonych w kontekście odpowiedzialności
  wspólnoty/dewelopera;

Katarzyna Augustyniak, radca prawny , Kancelaria Augustyniak & Żarski
15:15 Zakończenie i rozdanie certyfikatów

 

Karolina Tulwin, radca prawny, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k

Mariusz Nowakowski, adwokat, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k

Katarzyna Augustyniak, radca prawny , Kancelaria Augustyniak & Żarski

Cena: 1295 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

 

Szczegóły

Data:
Wrzesień 6, 2017
Czas:
8:00 am - 3:15 pm

Nadchodzące wydarzenia