25
Lipiec
8:00 am — 4:30 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

RĘKOJMIA NA RYNKU DEWELOPERSKIM – PROBLEMY PRAKTYCZNE

 • Rękojmia w zakresie części wspólnych
 • Rękojmia – terminy w praktyce
 • Tereny zielone a rękojmia
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy
 • Przedawnienie rękojmi
 • Przerwanie biegu przedawnienia
 • Wady a rękojmia – problemy praktyczne
 • Wada a procesy naturalne
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nienależytego wykonania umowy
 •  Dobre praktyki

DATA I MIEJSCE:

25 Lipiec 2017 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Korzyści z uczestnictwa:

Warsztat obejmuje zagadnienia praktyczne, dotyczące problematycznych aspektów rękojmi na rynku deweloperskim.
Podczas spotkania zostaną przeanalizowane i omówione pod kątem praktycznym zagadnienia dotyczące m.in.
✓ Rękojmi w przypadku części wspólnych
✓ Rękojmi obszarów zielonych
✓ Praktyczne aspekty terminów związanych z rękojmią
✓ Problematyczne aspekty związane z wadami
✓ Wywołujące wiele kontrowersji wady wynikłe w procesach naturalnych a rękojmia
✓ Odpowiedzialność odszkodowawcza deweloperów w praktyce
✓ Analiza orzecznictwa
Na warsztacie każdy z Uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań indywidualnych, zarówno podczas
przebiegu prelekcji, jak również na przerwach. Warsztat jest sposobnością na wymianę doświadczeń i spojrzenie na
wykonywane obowiązki z innej perspektywy.

Warsztat kierujemy do:

 • Inwestorów
 • Właścicieli firm budowlanych
 • Kierowników kontraktów
 • Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów o roboty budowlane
 • Menedżerowie ds. nieruchomości
 • Kierownicy Administracyjni
 • Zarządcy nieruchomości

Osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych

9.00 Rejestracja i poranna kawa

9.30 Rękojmia w zakresie części wspólnych obowiązujące przepisy
▪ wady części wspólnych a a rękojmia
▪ najczęściej pojawiające się problemy
▪ analiza obowiązującego orzecznictwa
▪ możliwe zabezpieczenia dla dewelopera
▪ tereny zielone a rękojmia – na co zwrócić uwagę
▪ dobre praktyki
Robert Gorbaszewicz vel Gabrylewicz, radca prawny i członek
zespołu praktyki prawa nieruchomości/prawa budowlanego
oraz zespołu prawa spółek/fuzji i przejęć (M&A) w Wolf Theiss
w Warszawie
11:15 Przerwa kawowa

11:30 Rękojmia a problemy przy wyznaczaniu terminów
▪ obowiązujące przepisy a praktyka
▪ od kiedy biegnie rękojmia w zakresie lokali mieszkaniowych (data wydania i data umowy sprzedaży)
▪ czas na zgłaszanie wad
▪ rękojmia a gwarancja – analiza porównawcza
▪ terminy na składanie roszczeń
▪ przedawnienie rękojmi
▪ przerwanie biegu przedawnienia w praktyce
▪ najczęściej pojawiające się problemy
▪ analiza najnowszego orzecznictwa uwagi praktyczne
dla deweloperów
Katarzyna Augustyniak, Radca Prawny , Kancelaria
Augustyniak & Żarski

13:00 Lunch

13:40 Wady a rękojmia – problemy praktyczne
• obowiązki dewelopera z tytułu rękojmi w zakresie wad zgłoszonych w ramach protokołu zdawczo-odbiorczego a odpowiedzialność dewelopera w okresie rękojmi
• wada istotna i nieistotna – problemy praktyczne
• wada a procesy naturalne – jak udowodnić działanie
procesu naturalnego
• uniemożliwienie deweloperowi naprawienia wady –case study
• możliwe zabezpieczenia dla dewelopera
• analiza orzecznictwa
• dobre praktyki – na co zwracać uwagę
Katarzyna Augustyniak, Radca Prawny , Kancelaria Augustyniak
& Żarski

15:10 Przerwa kawowa (krótka)

15:20 Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu
nienależytego wykonania umowy
• zakres odpowiedzialności dewelopera
• najcześciej pojawiające się problemy
• orzecznictwo
Dominika Jędrzejczyk,Prawnik ,Kancelaria K&L Gates

16:15 – Zakończenie warsztatów. Rozdanie certyfikatów

 

 

Cena: 1595 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Lipiec 25, 2017
Czas:
8:00 am - 4:30 pm

Nadchodzące wydarzenia