28
Październik
8:30 am — 5:00 pm
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Aleje Jerozolimskie 123A

Warszawa, Polska
Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Nowa specustawa przesyłowa – zmiany i pojawiające się problemy

 • Cel i podstawowe założenia nowej regulacji
 • Przebieg postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • Ograniczenia uprawnień dotychczasowych właścicieli nieruchomości i innych podmiotów
 • Nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości na cele realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • Zasady ustalania wysokości i wypłacania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia
 • Sytuacja prawna właścicieli nieruchomości niewywłaszczonych

DATA I MIEJSCE:

28 października 2015 r.

Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

CENA:

Cena 1095 zł + 23% VAT – do 25 września 2015r.

Cena 1495 zł + 23% VAT – po 25 września 2015r.

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat kierujemy m.in. do specjalistów i managerów w firmach energetycznych a w szczególności do:

 • Departamentów Inwestycji i Rozwoju
 • Przygotowaia Inwestycji
 • Departamentów Nieruchomości Energetycznych
 • Departamentów Zarządzania Infrastrukturą Sieciową
 • Departamentów Zarządzania Siecią i Przesyłem
 • Departamentów Zarządzania Nieruchomościami
 • Departamentów Majątku Sieciowego
 • Departamentów Eksploatacji Sieci
 • Departamentów Przesyłu
 • Departamentów Prawnych

Cel warsztatu:

28 października 2015r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie odbędą się praktyczne warsztaty omawiające zakres i problematyczne zapisy nowej specustawy przesyłowej. Regulacja ma na celu przyśpieszyć budowę sieci energetycznych o strategicznym znaczeniu a jej uchwalenie podyktowane jest regulacjami unijnymi, które powinniśmy wdrożyć już w 2013r. Mimo, że w założeniu najnowsze przepisy mają ułatwić działania inwestycyjne przedsiębiorcom mogą one budzić szereg wątpliwości i kontrowersji. Pojawiają się nawet opinie, że owa specustawa może naruszać Konstytucję. W praktyce może stanowić to niemały problem – nie od dziś wiadomo, że jedną z najbardziej problematycznych kwestii inwestycyjnych są konsultacje ze społecznością lokalną. W związku z tym istnieje spore ryzyko, że ustawa może stać się przedmiotem krytyki obrońców praw obywateli i nie tylko. Wszelkie problemy i nieścisłości zostaną omówione przez zaproszonych Ekspertów.Serdecznie zapraszamy na warsztat!

08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00 Cel i podstawowe założenia nowej regulacji

 •  prymat interesu publicznego nad interesem prywatnym
 •  przyspieszenie i uproszczenie postępowania administracyjnego jako podstawowe założenia specustawy
 •  zakres ingerencji w prawo własności i ład przestrzenny

09:45 Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

 • których inwestorów dotyczy?
 •  jakie inwestycje obejmuje?
 • czy decyzja lokalizacyjna wydana na podstawie specustawy wyklucza możliwość realizacji innych inwestycji na terenie nią objętym?
 • czy możliwa jest realizacja inwestycji strategicznych objętych decyzjami WZ lub decyzjami lokalizacyjnymi wydanymi przed wejściem w życie specustawy lub uprzednio uchwalonymi planami miejscowymi?

10:30 Przerwa kawowa

10:50 Przebieg postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

 • elementy wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
 • przebieg procedury opiniowania
 • terminy i kary pieniężne za ich niedochowanie
 • szczególne zasady procedury odwoławczej
 • wpływ przepisów ustawy na tryb uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej

12:20 Ograniczenia uprawnień dotychczasowych właścicieli nieruchomości i innych podmiotów w związku z postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz wydaniem decyzji lokalizacyjnej

 • krąg stron postępowania
 • sposób zawiadamiania stron w ramach toczącego się postępowania, w tym nabywców nieruchomości i właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • zakaz obrotu nieruchomościami i skutki jego naruszenia
 • wpływ wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej na podstawie specustawy na toczące się postępowania w sprawie pozwolenia na budowę i decyzji WZ
 • skutki stwierdzenia nieważności decyzji lokalizacyjnej przed i po rozpoczęciu budowy

13:20 Lunch

14:00 Nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości na cele realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

 • podziały nieruchomości w trybie specustawy
 • tryb wywłaszczenia nieruchomości
 • tryb nabywania przez Skarb Państwa części nieruchomości nienadających się do prawidłowego wykorzystania
 • tryb wypowiadania umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości wywłaszczonych

15:00 Zasady ustalania wysokości i wypłacania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia

 • odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia (ustawa o gospodarce nieruchomościami)
 • odszkodowanie za części nieruchomości nienadające się do prawidłowego wykorzystania
 • odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej dotyczącej nieruchomości wywłaszczonych
 • wpływ ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, na wysokość odszkodowań
 • szczególne sytuacje zwiększenia należnego odszkodowania
 • odszkodowanie w sytuacji stwierdzenia nieważności decyzji lokalizacyjnej

16:00 Sytuacja prawna właścicieli nieruchomości niewywłaszczonych

 • tytuł administracyjny z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • służebność

17:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie Certyfikatów

 • Katarzyna Bielat – Sadowska, Adwokat, Lider zespołu nieruchomości w Kancelarii Tomczak & Partnerzy
 • Michał Tomczak, Adwokat, Partner w Kancelarii Tomczak & Partnerzy

Cena 1095 zł + 23% VAT – do 25 września 2015r.

Cena 1495 zł + 23% VAT – po 25 września 2015r.

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Październik 28, 2015
Czas:
8:30 am - 5:00 pm
Strona internetowa:
http://www.proability.pl
Organizer:
Magda Janas
Phone:
794 099 195
Email:

Nadchodzące wydarzenia