21
Czerwiec
8:00 am — 4:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

SPORY W ENERGETYCE –  problematyczni klienci

 • Prezes URE a prawa klientów – rozpatrywanie sporów z zakresu energetyki
 • Spory konsumenckie w energetyce od 10.01.17 nowe regulacje i nowe wyzwania
 • Spory po zakończeniu umowy z klientem
 • Kary nakładane na klienta – możliwości Energetyki
 • Dobre praktyki i pojawiające się trudności

DATA I MIEJSCE:

21 Czerwiec 2017 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Korzyści z uczestnictwa:

Szkolenia stanowią jeden z najlepszych sposobów wpływających na rozwój firmy. Ma to związek głównie z tym, że pracownicy, którzy rozwijają się, nabywają nowe kwalifikacje, zastosują je następnie w działaniu co przekształci się w przyszły zysk, będą zachęcani do wcielania w życie innowacyjnych projektów oraz większej kreatywności. Sama firma daje im znać organizacją szkoleń, że przychyla się do nowych rozwiązań, a wręcz ich wymaga. Poza tym szkoląc pracowników wpływa się na ich wzajemne relacje, integruje się ich, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko powstawania szkodliwych konfliktów na terenie firmy. Dzięki temu lepsza jest komunikacja między współpracownikami, a jeśli w szkoleniach uczestniczyło również szefostwo, to i między nimi a pracownikami.

Na warsztacie omówimy m.in.:
– jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy prawo energetyczne
– co przyniosą te zmiany w świetle działalności przedsiębiorstw z branży energetycznej.
– możliwościach roszczeniowych klienta do energetyki
– jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu
– za co można karać klienta
– jak wygląda schemat postępowania przed Koordynatorem
jaką władzę posiada URE, a jaką UOKIK

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów
i warsztatów, aby możliwie najlepiej przekazać stosowane i sprawdzone rozwiązania organizacyjne
w dziedzinie gospodarki energetycznej.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Warsztat kierujemy do:

Przedstawicieli branży energetycznej, w tym wytwórców energii elektrycznej lub ciepła, przemysłowych odbiorców energii, głównych energetyków, audytorów energetycznych, pracowników administracji publicznej wykorzystujących prawo energetyczne w praktyce, firmy doradcze.

9:00 Rejestracja i przerwa kawowa

9:30 Prezes URE a prawa klientów-rozpatrywanie sporów z zakresu energetyki

 • W jakich sprawach właściwy jest Prezes URE
 • URE, UOKIK- podział władzy
 • Uprawnienia Prezesa URE w kwestiach spornych
 • Zaskarżenia decyzji Prezesa URE- przesłanki i praktyka
 • Orzecznictwo

Joanna Jeżewska,-Radca prawny, ”Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”

11:20 Przerwa kawowa

11:40 Spory konsumenckie w energetyce od 10.01.2017 r.: nowe regulacje i nowe wyzwania

 • ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – podstawowe założenia
 • zmiany w Prawie energetycznym – jak dostosować się do nich?
 • jak będzie działać Koordynator ds. negocjacji?
 • czy przedsiębiorca energetyczny jest obowiązany poddać spór pod rozstrzygnięcie Koordynatora?
 • schemat postępowania przed Koordynatorem (rozporządzenia wykonawcze);
 • uprawnienia konsumenta względem przedsiębiorcy energetycznego;
 • ryzyka związane z zakazem wstrzymania dostaw energii do odbiorcy;
 • ryzyka związane z oceną stosowania ustawy przez przedsiębiorcę energetycznego przez UOKiK

Jarosław Sroczyński – prawnik i ekonomista, radca prawny, wspólnik kancelarii Markiewicz & Sroczyński

13:10 – Lunch

13:45 Kara umowna w umowach sprzedaży energii

 • Podstawa i konstrukcja prawna
 • Ograniczenia wynikające z prawa energetycznego i prawa konkurencji
 • Na co zwracać uwagę konstruując karę umowną
 • Orzecznictwo w sprawie kar umownych

Agnieszka Staszek, Prawnik Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j.

14:30 Przerwa kawowa
 
14:40 Kary nakładane na klienta

 • Za co można karać klienta
 • Jak wygląda praktyka
 • Co zrobić by klient mimo rezygnacji z usług zwrócił koszty budowy przyłącza
  – Case study
 • Zapisy umowne, które ułatwiają prowadzenie sporów z klientami, a są dozwolone

Kamila Radomska-Piętka,-Radca prawny, ”Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”

 
16:00 Zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów

Cena: 1195 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Czerwiec 21, 2017
Czas:
8:00 am - 4:00 pm

Nadchodzące wydarzenia