29
Sierpień
8:00 am — 5:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Umowy z pracownikami – wybrane aspekty dla pracodawców 

 

 

 • Umowy zlecenie – najnowsze zmiany
 • Problemy praktyczne przy umowach cywilnoprawnych
 • Zatrudnienie Cudzoziemców– najnowsze zmiany
 • Umowy na czas określony – praktyczne aspekty najnowszych przepisów
 • Zakaz konkurencji w praktyce
 • Problematyczne aspekty kontraktów menadżerskich

DATA I MIEJSCE:

29 sierpień 2017r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Korzyści z uczestnictwa:

Dlaczego warto wziąć udział:

Problematyczne aspekty umów zawieranych z pracownikami – na warsztacie omówione zostaną m.in.
najnowsze i obowiązujące przepisy prawne, najczęściej pojawiające się problemy oraz możliwe rozwiązania,
analiza i omówienie orzecznictwa, problematyka umów zlecenie w aktualnych praktykach pracodawców, na
co zwrócić szczególną uwagę i jak nie narazić się na zarzuty obejścia prawa. Prelegenci skupią się na
wybranych problemach wskazanych przez Praktyków rynku. Warsztat jest szansą na poszerzenie swojej
dotychczasowej wiedzy i uzyskanie możliwości wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku i zaproszonymi
Ekspertami.
Dzięki spotkaniu poszerzą Państwo swoją wiedzę m.in. o:
✓ Umowy zlecenie – najnowsze zmiany
✓ Problemy praktyczne przy umowach cywilnoprawnych
✓ Zatrudnienie Cudzoziemców – najnowsze zmiany
✓ Umowy na czas określony – praktyczne aspekty najnowszych przepisów
✓ Zakaz konkurencji w praktyce
✓ Problematyczne aspekty kontraktów menadżerskich

 
9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Umowy zlecenie – najnowsze zmiany i występujące problemy w praktyce pracodawców

 • Umowy cywilnoprawne jako podstawa świadczenia pracy oraz wykonywania innych czynności na rzecz pracodawców – uwagi praktyczne

 • Specyfika umowy zlecenia i umowy o dzieło

 • Umowy cywilnoprawne pracownika z pracodawcą – dopuszczalność, zakres, wymogi formalne

 • Umowy pracownicze i cywilnoprawne obejmujące stworzenie utworu – zarys

 • Nowe regulacje umów cywilnoprawnych w zakresie godzinowej stawki minimalnej

 • Rodzaje umów objętych reżimem stawki minimalnej

 • Stawka minimalna a stawka umowna

 • Dokumentowanie czasu wykonywania czynności – forma, podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji, praktyczne zasady sporządzania i obiegu dokumentów, wymogi formalne – obowiązek dostosowania umów

 • Korekta stawki rzeczywistej do minimalnej godzinowej

 • Wyłączeni stosowania przepisów o stawce minimalnej

Piotr Górny, Radca Prawny , KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR GÓRNY

11.00 – Przerwa kawowa

11:15 Zatrudnianie cudzoziemców – nowelizacja przepisów w praktyce, problemy praktyczne

 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców – uwagi ogólne

 • Zezwolenia na pracę
 • Wyjątki od obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • Zezwolenia pobytowe
 • Sankcje za naruszenie przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców
 • Zmiany w przepisach

Tomasz Rogala, radca prawny w Kancelarii Raczkowski Paruch

12:40 Lunch

13:10 Umowy na czas określony najnowsze zmiany – aspekty praktyczne

 • Kiedy można zawrzeć drugą umowę na okres próbny?

 • Jak liczyć okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony – kiedy mijają 33 miesiące?
 • Jakie okoliczności mogą uzasadniać zatrudnienie na czas określony i jak je opisać w umowie?
 • Czy można w umowie wskazać sąd właściwy do rozstrzygania sporów?
 • Czy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony przysługuje odprawa?
 • Umowa zlecenie, a umowa o pracę – czy wydawanie poleceń przesądza, że jest to stosunek pracy?

Robert Stępień, Radca Prawny, Kancelaria RACZKOWSKI PARUCH

14:15 Zakaz konkurencji – problemy pracodawców

 • Dlaczego pracodawcy powinni zawierać umowy o zakazie konkurencji?;

 • Co może zrobić pracodawca w przypadku naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika?
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy – problemy praktyczne;
 • Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych.

Michał Chodkowski , Adwokat , Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.

15.30 – Przerwa kawowa (krótka)

15: 40 Kontrakty menadżerskie aspekty problematyczne

 • Umowa menedżerska- natura i charakter.

 • Możliwości prawne: umowa cywilna, czy umowa o pracę.

 • Obowiązki i odpowiedzialność menedżera.

 • Odpowiedzialność i obowiązki podmiotu zatrudniającego.

 • Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe.

 • Czas trwania umowy i czas pracy – możliwości.

 • Prawo do wypoczynku, „urlop” menedżera. 

 • Problematyka kontraktu menedżerskiego w spółkach Skarbu Państwa – „ustawa kominowa”.

 • Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Jolanta Zarzecka-Sawicka, Radca Prawny, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

17.00 – Zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów

 

Cena: 1295 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Sierpień 29, 2017
Czas:
8:00 am - 5:00 pm

Nadchodzące wydarzenia