21
Listopad
8:00 am — 4:30 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Wypożyczanie pracowników w praktyce

 • Pracownik do wynajęcia – czym jest leasing pracowniczy?
 • Dopuszczalność świadczenia pracy na rzecz różnych pracodawców w ramach jednej umowy
 • Formy leasingu pracowniczego w firmach
 • Dzielenie etatu – aspekty praktyczne
 • CZAS PRACY pracownika świadczącego usługi w różnych spółkach
 • Składki ZUS – pracownik na umowach zlecenie + umowa o pracę
 • ZUS / Pip – „ Wypożyczanie pracownika „ w wielu spółkach
 • Problemy praktyczne w związku z kontrolą

21 Listopad  2017 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Pracownik funkcjonujący w ramach jednej grupy kapitałowej – w różnych spółkach to już codzienność funkcjonowania wielu  firm . Jest to znaczne usprawnienie działania, wiążące się jednak z wieloma wyzwaniami. Warsztat poświęcony pojawiającym się problemom praktycznym przygotowany pod kątem możliwości postępowań i gotowych rozwiązań.
Podczas spotkania omówione zostaną m.in.: dopuszczalność pracy dla różnych spółek:

 • Jak się przygotować i jak działać by uniknąć problemów
 • Leasing pracowniczy w praktyce
 • Czas pracy – czyli zmora pracodawców przy pracowniku w wielu spółkach
 • ZUS i PIP w ujęciu praktycznym

Ponadto warsztat to sposobność na wymianę doświadczeń i bezpośredniej rozmowy
z zaproszonymi ekspertami oraz uczestnikami – co gwarantuje spojrzenie na swoją
praktykę z innej perspektywy.

Warsztat kierujemy do osób, które zarządzają : działami i zespołami HR,w szczególności:
dyrektorom i kierownikom działów ds. zarządzania,
finansów , HR – działom strategicznym, operacyjnym i
rozwoju biznesu

 9:00 Rejestracja i poranna kawa


9:30 Pracownik do wynajęcia – czym jest leasing pracowniczy?

• Leasing pracowniczy w teorii
• Formy leasingu pracowniczego w firmach
• Bilans zalet i wad leasingu pracowniczego
• Aspekty praktyczne
• Najczęściej pojawiające się problemy
Robert Stępień, Radca Prawny, Kancelaria Raczkowski Paruch

10:45 Przerwa kawowa

11:00 Dopuszczalność świadczenia pracy na rzecz różnych pracodawców w ramach jednej umowy

• Praca w innej spółce – w wyjątkowych sytuacjach określonych przepisami
• „ Wynajęcie” pracowników – Aspekty praktyczne
• Czym jest wypożyczenie pracowników w praktyce
• Zadania wnioskodawcy
• porozumienia zawarte między pracodawcami
• Indywidualnego porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą przekazującym
• Umowy o pracę zawarte pomiędzy pracownikiem i pracodawcą przyjmującym pracownika
• Działalność gospodarcza pracownika – jak uniknąć problemów
Robert Stępień, Radca Prawny, Kancelaria Raczkowski Paruch

12:30 Lunch

13:00 CZAS PRACY pracownika świadczącego usługi w różnych spółkach

• Jak uregulować czas pracy pracownika, który świadczy usługi w różnych spółkach
• Jak zróżnicować czas pracy
• Jak ująć czas pracy w umowie
• Dzielenie etatu – aspekty praktyczne
• Liczenie nadgodzin
• Składki ZUS – pracownik na umowach zlecenie + umowa o pracę
• Najczęściej pojawiające się problemy
• Dobre praktyki
Piotr Górny, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Górnego

15:00 Przerwa kawowa

15:10 ZUS / Pip – „ Wypożyczanie pracownika”w wielu spółkach

• Kontrole ZUS/PIP – kiedy występują
• Zakres uprawnień ZUS/PIP z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie: kontroli prawidłowości wypłaty minimalnego wynagrodzenia godzinowego
• Zadania ZUS/ PIP w związku z przepisami o delegowaniu pracowników
• Program działań ZUS/PIP na lata 2017-2019
• Przebieg kontroli
• Skutki kontroli
• Problemy praktyczne w związku z kontrolą
• Dobre praktyki przedsiębiorców
• Jak się przygotować
Piotr Górny, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Górnego

16:30 Zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów

Robert Stępień, Radca Prawny Kancelaria Raczkowski Paruch

Piotr Górny, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Górnego

Cena: 1295 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Listopad 21, 2017
Czas:
8:00 am - 4:30 pm