10
Październik
9:00 am — 4:30 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

WYSTĄPIENIA  PUBLICZNE

  • Wprowadzenie do wystąpień publicznych
  • Przygotowanie do wystąpienia lub prezentacji
  • Dobór słów i środków wyrazu
  • Prezentacja multimedialna
  • Przebieg mówionego wystąpienia
  • Język ciała w wystąpieniach
  • Stres, trema i metody ich kontroli
  • Problemy szczegółowe i dodatkowe
  • Ćwiczenia praktyczne

10 Październik 2018 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Celem szkolenia jest doskonalenie i rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie wystąpień publicznych,
kontrolowania stresu i rozwiązywania problemów, jakie mogą zdarzyć się w ich trakcie. Warsztat obejmuje
jeden dzień warsztatu. Zajęcia podzielone są na część wykładową (ok. 20 proc. czasu szkolenia) i ćwiczenia
(80 proc. czasu). W trakcie wykładów uczestnik przyswoi podstawową wiedzę na temat zasad
przygotowywania profesjonalnych wystąpień, reguł komponowania przemówień, technik skupiania
i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy, technik mówienia oraz metod kontroli tremy i stresu w sytuacji
publicznej. Towarzyszące wykładom ćwiczenia przed kamerą (oraz ich późniejsza publiczna analiza)
pozwolą szkolonemu obejrzeć i ocenić siebie w sytuacji wystąpienia, zidentyfikować swoje mocne i słabe
strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe umiejętności w przyszłości. Dodatkowo, ćwiczenia
pokażą uczestnikowi, w jaki sposób szybko i skutecznie przełamywać bariery i lęki związane
z wystąpieniami publicznymi, zaskakiwać publiczność i budować napięcie w trakcie wystąpienia, wciągać
słuchaczy do udziału w dyskusji oraz szybko i sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje

Warsztat kierujemy do :

– liderów i managerów, występujących przed zarządem i kolegami i prezentujących wyniki własnych zespołów,
– pracowników działów sprzedaży, odbywających prezentacje sprzedażowe przed klientami,
– pracowników działów księgowości, HR, potrzebujących wiedzy o tym, jak radzić sobie z problemami przy występowaniu publicznym i skutecznie prezentować,
– wszystkich osób, które chcą nauczyć się występować publicznie i panować nad tremą i stresem.

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 – 12:30 – Moduł I: Treść, struktura i przygotowanie wystąpienia lub prezentacji

Wprowadzenie do wystąpień publicznych
• Po co ludzie występują publicznie? Cele i korzyści z dobrego wystąpienia.
• Funkcje wystąpienia publicznego (autoprezentacja, informowanie, przekonywanie). Rodzaje wystąpień ze względu na funkcję.
• Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
• Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak sprawić, by nas słuchali?
• Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
• Zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.

Przygotowanie do wystąpienia lub prezentacji
• Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu.
• Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców prezentacji. Dobór środków wyrazu i argumentów.
• Mówienie „z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
• Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan przemowy?
• Zasady pisania tekstu wystąpienia. Plan wypowiedzi. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać. Dobór słów i środków wyrazu
• Dobór słów i rejestru wypowiedzi. Zasady kompozycji tekstu.
• Wata słowna i wodolejstwo. Jak pozbyć się złych nawyków mówienia o niczym?
• Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?
Język wystąpienia
• Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
• Zagadnienia poprawnościowe związane z kompozycją tekstu – relacje międzyzdaniowe i ich wpływ na płynność i przejrzystość wypowiedzi.
• Style funkcjonalne języka polskiego. Spójność i poprawność stylistyczna wypowiedzi.

Prezentacja multimedialna
• Początek: metody wzbudzania zainteresowania odbiorcy.
• Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów.
• Zamknięcie prezentacji, tak by odbiorca zapamiętał przekaz.
• Korzystanie z pomocy audiowizualnych. Wybór środka wyrazu.

Zasady stosowania pomocy wizualnych. Ograniczenia prawne związane z prezentacją materiałów objętych prawami autorskimi.
• Odpowiadanie na pytania, rozwiewanie wątpliwości.
• Warsztaty z elementami interakcji. Techniki wciągania odbiorców do dyskusji.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 16:30 – Moduł II: Wystąpienia uczestników i ich analiza

Przebieg mówionego wystąpienia
• Przygotowana agenda / prezentacja a wystąpienie – co i jak wygłaszać?
• Techniki i środki oratorskie. Jak mówić, by być słuchanym?
• Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
• Osobowość mówiącego i słuchającego: jak dopasować przekaz do człowieka.
• Metody uatrakcyjnienia wystąpienia. Wykorzystanie humoru.
• Podsumowanie i pointa. Sztuka efektywnego domknięcia.

Język ciała w wystąpieniach
• Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego co mówimy.
• Barwa, tembr, natężenie głosu i sygnały, które wysyłają.
• Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
• Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
• Wyraz twarzy i sposób mówienia oraz ich synergia z resztą mowy ciała.
• Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Stres, trema i metody ich kontroli
• Psychologia tremy. Po co nam stres i dlaczego atakuje właśnie w sytuacjach publicznych.
• Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
• Behawioralne metody panowania nad stresem i tremą.
• Techniki budowania wrażenia pewności siebie.

Problemy szczegółowe i dodatkowe
• Przemawianie do grupy znanych sobie ludzi – jak radzić sobie z ich oczekiwaniami.
• Trudne pytania uczestników i metody wymijającego odpowiadania i zyskiwania na czasie.
• Panowanie nad wzburzeniem w trakcie wystąpienia – gdy ktoś celowo wyprowadza nas z równowagi.

Ćwiczenia praktyczne
• Symulacje wystąpień publicznych (w razie potrzeby również przed kamerą), prowadzonych z użyciem omówionych technik.
• Informacje zwrotne prowadzącego i współuczestników na temat jakości prezentacji, zastosowanych argumentów, mowy ciała itp. Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk: uczestnik dowiaduje się, co powinien podkreślać, co maskować, a nad czym musi jeszcze popracować; które techniki rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.

16:30 Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów.

 

Tomasz Łysakowski TRAINING COUNSELLING ADVERTISING

Cena: 1195 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Październik 10, 2018
Czas:
9:00 am - 4:30 pm