29
Maj
9:00 am — 4:30 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

ZAKAZ KONKURENCJI -zabezpieczenie interesów pracodawcy  w praktyce

  • Umowa o zakazie konkurencji a pracowniczy obowiązek
    zachowania tajemnicy
  •  Bezpieczna umowa o zakazie konkurencji
  •  Orzecznictwo dotyczące zakazu konkurencji
  • Uwolnienie pracodawcy od zobowiązań w zakresie zakazu konkurencji
  • Skuteczne wdrożenia umów o zakazie konkurencji w firmie

10 Maj 2018 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Szkolenie, prowadzone przez Trenera – praktyka z bogatym doświadczeniem, jest nastawione na przekazanie
Uczestnikom informacji w sposób zwięzły, konkretny i nadający się wprost do praktycznego wykorzystania
w pracy. Każde zagadnienie jest omawiane w oparciu o konkretne przykłady – przekazywana wiedza nie jest
zestawem wiadomości teoretycznych, a syntezą setek konkretnych spraw, w których uczestniczył Trener.
Otwarta formuła szkolenia zakłada ograniczenie do minimum teoretycznych wstępów, umożliwia Uczestnikom
zdawanie pytań nie w odrębnej sekcji, a na bieżąco, wtedy gdy Uczestnikowi nasunie się jakaś wątpliwość czy
przypomni przykład z własnej pracy. Treści przekazywane przez Trenera (także wypracowane w moderowanej
dyskusji czy analizie konkretnych przypadków) pozwalają na usystematyzowanie wiedzy, którą Uczestnicy
już posiadają, pogłębienie jej z wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych kwestii, rozwiązanie konkretnych
problemów, a także wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, specyficznych dla danej
organizacji, które mogą się pojawić w pracy. Systematyzacja wiedzy i pokazanie zasad postępowania pozwoli
na właściwe zabezpieczenie interesów pracodawcy, biorąc pod uwagę zarówno zakres ochrony jak i zależności
czasowe, gdyż uprzednie przygotowanie odpowiednich narzędzi prawnych i zasad ułatwia skuteczną realizację
ochrony.

Warsztat kierujemy do :

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów HR oraz prawnych, menadżerów
działów prawnych i HR oraz menadżerów zarządzających organizacjami.
Treści przekazywane w ramach szkolenia mogą się również okazać przydatne dla wszystkich
menadżerów oraz pracowników samodzielnych, którzy mogą być stronami umów o zakazie
konkurencji czy umów o zachowaniu poufności.

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Umowa o zakazie konkurencji a pracowniczy obowiązek zachowania tajemnicy
▪ Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu
▪ Zakaz konkurencji w spółkach grupy kapitałowej
▪ Obowiązek zachowania tajemnicy (umownyi bezumowny)
▪ Podobieństwa i różnice
▪ Naruszenie zakazu konkurencji i obowiązku zachowania tajemnicy jako czyn nieuczciwej konkurencji
▪ Dozwolony zakres ograniczania aktywności zawodowej pracownika przez pracodawcę

10:30 Bezpieczna umowa o zakazie konkurencji
▪ Elementy istotne (prawidłowe określenie definicji działalności konkurencyjnej, okres obowiązywania, odszkodowanie – wysokość i sposób obliczania)
▪ Elementy dodatkowe (oświadczenia pracownika, kary umowne, odszkodowanie za naruszenie zakazu, zakres pozyskiwania informacji o aktywności pracownika)
▪ Forma umowy o zakazie konkurencji
▪ Reprezentacja pracodawcy w umowie
▪ Pracowniczy obowiązek zachowania tajemnicy
▪ Umowa o zachowanie poufności
▪ Sankcje za naruszenie tajemnicy
▪ Wady umowy i czynniki ryzyka

11:30 Przerwa kawowa

11:50 Orzecznictwo dotyczące zakazu konkurencji
▪ Omówienie i analiza najnowszego orzecznictwa
▪ Najważniejsze zagadnienia dla pracodawców
▪ Najczęstsze sytuacje wywołujące spory
▪ Praktyka orzecznictwa

13:00 Lunch

13:30 Uwolnienie pracodawcy od zobowiązań w zakresie zakazu konkurencji
▪ Zakaz konkurencji a umowa o zakazie konkurencji
▪ Umowne prawo odstąpienia
▪ Zwolnienie pracownika z zakazu konkurencji
▪ Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji
▪ Kosztowne błędy – jak ich unikać
▪ Dobre praktyki w formułowaniu postanowień umów o zakazie konkurencji

14:30 Przerwa kawowa ( krótka )

14:40 Skuteczne wdrożenia umów o zakazie konkurencji w firmie
▪ Na co zwracać uwagę
▪ Kroki przygotowawcze
▪ Dobre praktyki wdrożenia
▪ Negocjowanie umów z pracownikami
▪ Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji jako przyczyna wypowiedzenia
▪ Umowa o zakazie konkurencji w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
▪ Tajemnica przedsiębiorstwa – umowa czy obowiązek ustawowy (wady i zalety)
▪ Weksel na zabezpieczenie roszczeń wobec pracownika – zarys

16:00 Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów.

 

Piotr Górny Ekspert Prawa Pracy specjalizujący się w zagadnieniach  zabezpieczenia interesów pracodawcy 20-letnie doświadczenie praktyczne.

 

Cena: 1295 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Maj 29, 2018
Czas:
9:00 am - 4:30 pm

Nadchodzące wydarzenia