30
Listopad
9:00 am — 4:30 pm
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Aleje Jerozolimskie 123A

Warszawa, Polska
Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Praktyk zamówień publicznych w energetyce

 1. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
 2. Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ
 3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w świetle aktualnego orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych
 4. Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce orzeczniczej KIO oraz sądów powszechnych
 5. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 6. Zmiana umowy o zamówienie publiczne

DATA I MIEJSCE:

30 listopada 2015 r.

Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

CENA:

Cena 795 zł +23% VAT do 28 października 2015r. 

Cena 1095 zł +23% VAT po 28 października 2015r.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przygotowania procedur przetargowych oraz zasad stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji prawa, najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy z licznymi przykładami z praktyki dotyczącej przetargów na budowę sieci elektroenergetycznych, bloków energetycznych, instalacji ograniczania emisji gazów, czy modernizacji w sektorze energetycznym.

Zdecydowana duża część praktycznych przykładów będzie odnosiła się nie tylko do budowy, ale i modernizacji, czy remontów w sektorze energetycznym (np. remontów kotłów, układów paleniskowych, elektrociepłowni), realizowanych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Prelegent świadczył doradztwo prawne m.in. w następujących projektach i to m.in. na bazie tych projektów będą prezentowane przykłady praktyczne na warsztatach.  

 1. doradztwo prawne na rzecz wykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego na modernizację i remont układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła bloków nr 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów SA;
 2. doradztwo w zakresie uczestnictwa konsorcjum przedsiębiorców przy przetargu na budowę nowego bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Gorzów, Pomorzany, Bydgoszcz (zamawiający PGE) oraz w Elektrociepłowni Katowice (zamawiający Tauron);
 3. doradztwo prawne w zakresie uczestnictwa wykonawcy w przetargu na modernizację układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (zamawiający PGE);
 4. doradztwo w zakresie uczestnictwa wykonawcy w zwycięskim przetargu na budowę „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin wraz z obiektami towarzyszącymi dla bloków nr 4, 5 i 6, opalanych węglem brunatnym, w Elektrowni Turów (zamawiający PGE);
 5. doradztwo prawne dla polsko-niemieckiego konsorcjum firm w przetargu na zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA;
 6. doradztwo prawne dla niemieckiego wykonawcy w przetargach na naprawę urządzeń farm wiatrowych oraz usług serwisowych turbin wiatrowych (zamawiający ENEA Wytwarzanie SA)

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat kierujemy m.in. do specjalistów i managerów w firmach energetycznych, którzy zajmują się:
•Przetargami na budowę sieci elektroenergetycznych, bloków energetycznych, instalacji ograniczania emisji gazów
•Modernizacjami
•Przygotowaniem inwestycji / Inwestycjami
•Obsługą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa (w tym umowami)

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką warsztatu!

09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:30 Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
•ocena rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy
•udowodnienie dysponowania przez wykonawcę zasobami podmiotów trzecich 10:30 Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ:
•uprawnienia wykonawców
•obowiązki zamawiających
•terminy
•zmiany SIWZ oraz dokumentacji kontraktowej
•możliwości i zakres skarżenia postanowień SIWZ oraz dokumentacji kontraktowej

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w świetle aktualnego orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych
•w tym poleganie na zasobach podmiotów trzecich w przetargach dwustopniowych (punktowanie potencjału podmiotów trzecich)
•powoływanie się na zasoby ekonomiczne podmiotów trzecich
•solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby po nowelizacji ustawy PZP z dnia 29.08.2014 r.

12:45 Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce orzeczniczej KIO oraz sądów powszechnych
•w tym modyfikacja zasad ustalania rażąco niskiej ceny po nowelizacji ustawy PZP z dnia 29.08.2014 r.

13:45 Lunch

14:30 Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą: najczęstsze błędy proceduralne

15:30 Zmiana umowy o zamówienie publiczne

16:30 Zakończenie warsztatu, wręczenie Certyfikatów uczestnikom

 • Robert Siwik,

Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Partner Zarządzający w kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS sp.k.

Warszawa, Kancelaria prawna Jara Law, Mecenas Robert Siwik

Uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra”. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, inwestycyjno-budowlanych oraz arbitrażu. Wieloletni doradca prawny wykonawców na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie postępowań odwoławczych przed KIO; doradzał m.in. w największych krajowych przetargach z branży infrastrukturalnej, energetycznej, kolejowej oraz transportu publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych oraz przez prawie 3 lata pełniąc funkcję Sekretarza Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych pt. „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, arbitrażu oraz prawa zamówień publicznych, w tym współautor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014. Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa handlowego oraz arbitrażu.

We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra”, gdzie doceniono m.in. jego doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz arbitrażu.

 

BIERĆ SIWIK PARTNERS

 

 

 

 

 

Cena 795 zł +23% VAT do 28 października 2015r. 

Cena 1095 zł +23% VAT po 28 października 2015r.

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Listopad 30, 2015
Czas:
9:00 am - 4:30 pm
Organizer:
Magda Janas
Phone:
794 099 195
Email:

Nadchodzące wydarzenia