16
Kwiecień
9:00 am — 4:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Zmiany przepisów o prowadzeniu akt osobowych

✓ Zmiany w aktach osobowych od 01 stycznia 2019
✓ okresy przechowywania akt
✓ e-zwolnienia lekarskie
✓ jakie nowe dokumenty należy dołączyć do akt osobowych
✓ akta papierowe i akta elektroniczne 

16 kwietnia 2019 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Od 1 stycznia 2019 r . weszły w życie nowe zasady przechowywania akt osobowych, w tym możliwość prowadzenia akt elektronicznych (e-akta) oraz nowe okresy przechowania (10 lat). Modyfikacje te są konsekwencją m.in. trwających zmian w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, w tym nowych zasad monitoringu i pozyskiwania danych
o niekaralności. W rezultacie, prawidłowość prowadzenia akt osobowych będzie przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony zarówno PIP, jak i Prezesa UODO. Pracodawcy powinni zatem z szczególną starannością zadbać o prawidłowe sposoby zarówno prowadzenia jak i przechowywania dokumentacji pracowniczej aby uniknąć ewentualnych dotkliwych konsekwencji finansowych.

Serdecznie zapraszamy.

Warsztat kierujemy do :

Warsztat kierujemy do przedsiębiorstw budowlanych oraz inwestorów, a szczególnie:

  • Działów ds. umów

  • Działów prawnych

  • Działów HR

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9.30 Zmiany w aktach osobowych od 01 stycznia 2019

❑ Nowe części składowe akt osobowych (A-B-C-D) oraz podziały tematyczne dokumentów
❑ Jakie dokumenty należy przełożyć z jednej części do drugiej?
❑ Nowe kwestionariusze osobowe: kandydaci/pracownicy
Mec. Katarzyna Magnuska oraz Mec. Barbara Klimczyk

10:15 Przerwa kawowa

10:30 Dokumenty i informacje w aktach pracownika – perspektywa HR

❑ Jakie nowe dokumenty należy / nie należy dołączyć do akt osobowych?
❑ Zawiadomienie o stosowaniu monitoringu
❑ Informacje dot. danych osobowych

❑ Informacje i zaświadczenia o niekaralności
❑ E-zwolnienia lekarskie
❑ dokumentacja pracownicza

Mec. Katarzyna Magnuska oraz Mec. Barbara Klimczyk

12.30 Przerwa lunchowa

13.00 Akta papierowe vs akta elektroniczne
❑ co to znaczy elektroniczne akta pracownicze (e-akta)?
❑ Czy twoje systemy IT spełniają wymogi e-akt?
Mec. Katarzyna Magnuska oraz Barbara Klimczyk 

14.00 Przerwa kawowa

14.15 Okresy przechowywania akt i zwrot dokumentów pracownikowi
❑ 10 lat v. 50 lat
❑ kto może przechować dokumentację
❑ kiedy należy zwrócić akta pracownikowi
Mec. Katarzyna Magnuska oraz Barbara Klimczyk 

15.30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Mec. Barbara Klimczyk, Adwokat, Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird&Bird

Mec. Katarzyna Magnuska, Associate w zespole prawa pracy W polskim biurze Bird&Bird

Cena: 1295 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz